TẠI SAO CẦN HƯỚNG NGHIỆP SỚM TỪ THCS & THPT?!

Hướng nghiệp đã luôn bị bỏ quên! Có một câu chuyện về hướng nghiệp tuy là mà quen như thế này: Một bạn học sinh giỏi, luôn đạt thành tích cao trong học tập. Tuy nhiên, bạn không biết mình thích gì, muốn làm gì trong tương lai. Bạn chỉ theo đuổi điểm số cao….